Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība
Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanadā (LDSB) ir Kanadā esošo koŗu un citu dziesmu svētku daliībnieku vienību biedrība.  Mūsu mērķi un uzdevumi ir:

Rīkot dziesmu svētkus Kanadā;

Veicināt koŗu dziedāšanu un tautas deju darbārbibu;

Uzturēt sakarus ar dziedātāju un dejotāju saimi Latvijā un ārpus Latvijas;

Pārvaldit dziesmu svētku lidzekļus; un

Kārtot visas citas lietas, kas saistītas ar dziesmu svētkiem.

Kārtējā Latviešu Dziesmu Svētku Biedrības Kanadā padomes sapulce notika 2010. gada 1. maijā Kanadas Latviešu Centrā Toronto.  Pārskatot nākamo dziesmu svētku kalendāru, padome ieteica 14. dziesmu svētkus Kanadā rīkot 2014. Gadā.
Dziesmu Svētku Biedrības privāto tīmekļa vietu var apciemot ar klikšķi uz “LDSB” pogas kreisā pusē. Tuvāku informāciju var iegūt no tīmekļa pārzina.

Angļu valodas tīmekļa vietu var atrast ar klikšķi uz karoga ikona augšā.
You can view the English language version of this web-site by clicking on the flag icon on the upper right of this page.

Pilnsapulce - 28. Maija 2016 - Pārskats

Ricības komitejas sanāksme 27. jūnijā 2016 g.