Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība

28. maijā, 33 dedzīgi dziesmu svētku labvēļi: gan koru diriģenti, gan deju kopu vadītāji, gan mākslinieki, gan organizāciju pārstāvji, bija ziedojuši īpaši skaistu sestdienas rītu lai lemt par XV Latviešu Dziesmu Svētkiem Kanadā, ierodoties pat no tālās Kanadas galvas pilsētas Otavas uz Latviešu Dziesmu Svētku Biedrības Kanadā pilnsapulci, Kanadas Latviešu Centrā Toronto.


Biedrības padome sastāv no šiem sabiedrības vadītājiem, kuriem ir uzdevums, reiz pa pieciem gadiem, izraudzīt datumu, vietu un rīkotājus nākošiem Kanadas dziesmu svētkiem.


LDSBK valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš sveic visus klātesošos, un pateicās par viņu neatlaīdīgo līdzdalību, un ka bez viņiem svētki noteikti nebūtu.  Par XV dziesmu svētkiem jau ir ziņots Latvijas Kultūras Ministrijai ka būšot Latvijas simtgades zīmē, kā daļa no Latvijas 3 gadu svinībām.  Viņš arī ziņoja, un kasieris Andrejs Buņķis apstiprināja, ka svētki ir uz laba finiansiāla pamata lai sāktu rīkot.  Bet arī aizrādija ka katros svētkos kopš 1976. gada, ierodas arvien mazāks skaits dalībnieku un svētku viesu.

Izdevumi kāp, bet ienākumi krīt - krīze visur kas skar arī dziesmu svētkus ASV un Kanadā.  


Par datumiem, pilnsapulce izvēlēja 2019. gadu, turpinot ilggadējo un parasto 5 gadu režīmi, kaut no pirmājiem svētkiem Kanadā 1953. gadā bija jāgaida pirmās reizes tikai 4 gadus līdz nākošiem svētkiem, lēnām ieejot 5 gadu programmā, tikai 2000.g. un 2004.g. rīkotājiem ar redzāmu entusiasmu un darba tikumu atgriežoties pie 4 gadiem.  Šo svētku gadienā, četri gadi būtu nevēlami, jo tad sakristu ar Latvijas simtgades dziesmu svētkiem.  


Jo 1. jūlijs, Kanadas valsts svētki, ir pirmdiena, un ar to neizdevīga svētkiem, pilnsapulce nolēma rīkot svētkus sekojošā nedēļā, no ceturtdienas, (4. jūlija) līdz svētdienai, (7. jūlijam).  Lasītājiem būs skaidrs ka datumi ir sevišķi labvēlīgi mūsu ASV draugiem, un svētki cer uz viņu līdzdalību kuplā skaitā, gan kā dalībnieki, gan klausītāji un skatītāji.


Par vietu, notika plašākas debates, bet pilnsapulces delegāti, ar lielu vairākumu, vienojās par biedrības valdes ieteikto lielāko latviešu centru Kanadā: Toronto, kur skanēja pirmie 12 dziesmu svētki Kanadā, pirms spējīgie un čaklie hamiltonieši uzņēmās rīkot XIII un XIV svētkus.  Biedrības valde bija jau veikusi vairākus priekšdarbus, meklējot piemērotu viesnīcu (Chelsea Hotel, Kanadas lielākā viensnīca, pilsētas centrā), un piemērotas telpas koncertiem, (galvenokārt Toronto universitātes telpas), kaut Toronto izcilām koncertu vietām nav trūkuma.  Bet valde apsolīja klātesošiem ka viņu mandāts ir ka visas sarīkojumu telpas būtu viegli sastopamas Toronto centrā, vai ar kājām, vai ar pazemi.  Protams, paliek arī iespējamība lietot telpas kuras ir, sevišķi pirmajām paaudzēm, pazīstamas, pat vēsturiskas: bijušais Eaton Auditorium, tagad The Carlu, un vesturiskie Maple Leaf Gardens, šodien Ryerson universitātes Mattamy Athletic Centre, jo tās ir viegli sasniedzamas ar kājām no Chelsea Hotel


Svētku rīkošanu uzticēja Jurim Ķeniņam, priekšsēdis, Selgai Apsei un Arturam Jansonam, vicepriekšsēži, un 4 rīcības komitejas locekļiem: Zinta Amoliņa, Tija Freimuta, Gunta Krūmiņa un Krista Treigute.  Rīcības komitejai ir gan pieredze: Jurim, Selgai, Arturam un Guntai vairākas reizes kalpojot svētkiem, (Arturam Jansonam mūzikas nozarē nemitīgi jau no 1976. gada).  Bet jaunās sejas arī ir nepieciešamas, sniedzot svaigas idejas no vairākiem perspektīviem, piedzīvojumiem, paaudzēm un zināšanām.


Noslēdzot sēdi, Juris Ķeniņš aicināja visiem nākt talkā, ne tikai 33 klātesošiem, bet visiem kuriem rūp un interesē dziesmu svētki, un lai ikviens kontaktē rīcības komitejas locekļus kurus pazīst ar savām labā idejām.  Rīcības komiteja jau ir sākusi darbu, tūlīt pēc obligātās fotografēšanās norunājot pirmo sēdi Chelsea Hotel telpās, pēdējā jūnija nedēļā.


Lai skan XV Latviešu Dziesmu Svētki Kanadā - 2019. gadā, no 4. līdz 7. jūlijam, Toronto!  

XV Latviešu Dziesmu Svētki Kanadā - Rīcības Komiteja